Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Celem kursu jest m.in. kształcenie umiejętności planowania i projektowania różnych form autoewaluacji i ewaluacji procesów dydaktycznych oraz propagowanie oceniania kształtującego, jako formy nauczania przenoszącej odpowiedzialność za uczenie się na ucznia. 

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół

Szczegóły ...Sieci współpracy i samokształcenia: grupy Chojnice i Słupsk

Klucze dostępu są udostępniane uczestnikom zajęć. 

Więcej informacji o sieci na stronie www.odn.slupsk.pl: