Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Celem kursu jest m.in. kształcenie umiejętności planowania i projektowania różnych form autoewaluacji i ewaluacji procesów dydaktycznych oraz propagowanie oceniania kształtującego, jako formy nauczania przenoszącej odpowiedzialność za uczenie się na ucznia. 

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół

Szczegóły ...