Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Prowadzący: Jerzy Paczkowski, Tamara Kropiowska

Klucze dostępu do poszczególnych grup udostępniają prowadzący kurs

Grupy:

  • Grupa I ? 23.09 i 7.10.2017 r., Gdynia
  • Grupa II ? 30.09 i 21.10.2017 r., Chojnice
  • Grupa III ? 7.10 i 28.10.2017 r., Tczew
  • Grupa IV ? 21.10 i 4.11.2017 r., Kartuzach
  • Grupa V - 4.11 i 18.11.2017 r., Słupsk

Celem kursu jest m.in. kształcenie umiejętności planowania i projektowania różnych form autoewaluacji i ewaluacji procesów dydaktycznych oraz propagowanie oceniania kształtującego, jako formy nauczania przenoszącej odpowiedzialność za uczenie się na ucznia. 

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół

Szczegóły ...Sieci współpracy i samokształcenia: grupy Chojnice i Słupsk

Klucze dostępu są udostępniane uczestnikom zajęć. 

Więcej informacji o sieci na stronie www.odn.slupsk.pl: